Arbetsgivare

JobCon är det bästa alternativet för uppsökande av svensk arbetskraft.  Företag får stöd med att söka upp personer med rätt kompetens som både kan och vill arbeta i Danmark. Vi arbetar ute på fältet och tror på aktivt deltagande på naturliga mötesplatser.

Behöver ni en kontaktperson i Sverige som stödjer er rekryteringsprocess eller söker ni någon som sköter hela rekryteringsprocessen är JobCon den samarbetspartner ni söker!

Vi har lång erfarenhet av arbetssökande och god kännedom om den svenska arbetsmarknaden. JobCon arbetar utifrån ett öresundsperspektiv som fokuserar på lösningen och inte på problemet.

Kontakta JobCon vi ser framemot ett samarbete!